1.

بازاندیشی حق عینی و تحولات آن در حقوق فرانسه و ایران و تبیین چند تسامح حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401
رحیم پیلوار؛ حاتمه صفری

2.

گزارش نشست نقد رأی با موضوع : حقوق دارنده علامت تجاری در صورت عدم تمدید اعتبار

دوره 5، زمستان 1395 (17)، آبان 1397، صفحه 161-183
پژوهشگاه قوه قضاییه

3.

مطالعه نظریه دعوی پرسشی در حقوق قراردادهای نوین فرانسه و امکان طرح آن در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402
علی کاظمی

4.

مفهوم و ابعاد حقوقی حق تقدم استفاده نشده

دوره 7، پاییز 1397 (24)، مهر 1397، صفحه 67-81
احمد امّی؛ نوید شیدایی آشتیانی