قوه قضاییه, پژوهشگاه. (1397). گزارش نشست نقد رأی با موضوع : حقوق دارنده علامت تجاری در صورت عدم تمدید اعتبار. سامانه نشریات علمی قوه قضائیه, 5(زمستان 1395 (17)), 161-183. doi: 10.22106/jcr.2018.80602.1135
پژوهشگاه قوه قضاییه. "گزارش نشست نقد رأی با موضوع : حقوق دارنده علامت تجاری در صورت عدم تمدید اعتبار". سامانه نشریات علمی قوه قضائیه, 5, زمستان 1395 (17), 1397, 161-183. doi: 10.22106/jcr.2018.80602.1135
قوه قضاییه, پژوهشگاه. (1397). 'گزارش نشست نقد رأی با موضوع : حقوق دارنده علامت تجاری در صورت عدم تمدید اعتبار', سامانه نشریات علمی قوه قضائیه, 5(زمستان 1395 (17)), pp. 161-183. doi: 10.22106/jcr.2018.80602.1135
قوه قضاییه, پژوهشگاه. گزارش نشست نقد رأی با موضوع : حقوق دارنده علامت تجاری در صورت عدم تمدید اعتبار. سامانه نشریات علمی قوه قضائیه, 1397; 5(زمستان 1395 (17)): 161-183. doi: 10.22106/jcr.2018.80602.1135