1.

انتساب بزه نقض علامت تجاری به اشخاص حقوقی در رویه قضایی

دوره 10، شماره 36، مهر 1400، صفحه 103-116
مسلم واحدی

2.

بلاتوجیه بودن عدم ثبت علامت تجاری به سبب کاربرد قبلی علامت برای کالاهای خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه

دوره 6، تابستان 1396 (19)، اردیبهشت 1398، صفحه 85-89
مهدی کارچانی

3.

پدیدۀ غصب سایبری و طرق حل اختلاف مربوط بدان؛ با تمرکز بر سیاست متحدالشکل حل‌وفصل اختلافات نام دامنه

دوره 87، شماره 121، فروردین 1402، صفحه 47-67
علی اسلامی پناه؛ کامل تقی زاده

4.

تحلیل نام دامنه اینترنتی در گستره حقوق مالکیت فکری؛ معرفی تئوری مرکب با تکیه بر مفهوم تناظر

دوره 1، شماره 1، آذر 1399
طاهر حبیب زاده

5.

تحلیلی تطبیقی بر حمایت حقوقی از حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی

دوره 83، شماره 108، دی 1398، صفحه 71-93
ابراهیم رهبری؛ حسن لجم اورک

6.

شناسایی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نقض حقوق دارندگان نام و علامت تجاری با تأکید بر رویه قضایی

دوره 20، شماره 104، اسفند 1399، صفحه 101-123

7.

شیوه احراز مشهور بودن علامت تجاری و ملاک‌های تشخیص مشابهت کالاها یا خدمات

دوره 6، پاییز 1396 (20)، خرداد 1398، صفحه 159-186
مهدی کارچانی

8.

قلمرو قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 86: نقدی بر رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور

دوره 4، بهار 1394 (10)، خرداد 1394، صفحه 67-88
بهنام غفاری فارسانی

9.

گزارش نشست تحلیل رویه قضائی با موضوع: «سوء‌نیت در ثبت علامت تجاری» (نشست نخست)

دوره 8، زمستان 1398 (29)، دی 1398، صفحه 175-203
مهدی کارچانی

10.

گزارش نشست نقد رأی با موضوع : حقوق دارنده علامت تجاری در صورت عدم تمدید اعتبار

دوره 5، زمستان 1395 (17)، آبان 1397، صفحه 161-183
پژوهشگاه قوه قضاییه

11.

مطالعه تطبیقی حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری

دوره 69، شماره 51-50، فروردین 1384، صفحه 113-136
رضا وصالی محمود

12.

نشست نفد رأی با موضوع ثبت علامت تجاری خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه

دوره 7، زمستان 1397 (25)، دی 1397، صفحه 93-110
مهدی کارچانی

13.

نمایندگی علامت تجاری، نام تجاری و دامنۀ اینترنتی از اعتبار تجاری اشخاص

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 127-155